icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Gwasanaethau drwy’r Gymraeg yn Sir y Fflint

img

Os ydych yn cynnig gwasanaeth Cymraeg ac yn dymuno cynnwys eich enw a rhif ffôn ar y tudalen hwn cysylltwch â Menter Iaith Sir y Fflint ar:

Rhif Ffôn: 01352 744040

E-bost

Cyhoeddwyd gan Menter Iaith Sir y Fflint, Uned 3 Parc Busnes Yr Wyddgryg, Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug, CH7 1XP

 

Gamlins
Treffynnon
01352 714822

Lampkin & Company Solicitors
Ewloe
01244 525725

Llewelyn Jones & Co
Yr Wyddgrug
01352 755305

Posib
01352 757273
e-bost

Logos Group
07968 755546

Direct Response
01352 762822

Sian Mannon Jones
01745 571461
e-bost

Menna Hughes
01352 754098

Catrin Gilkes
01352 755252
e-bost

Cymdeithas Wil Bryan
01352 756606

Côr Meibion Caerwys
07889 142546

Clwb Glee yr Urdd
01352 744048

Clwb Clocsio Garmon
01352 757874

Cymdeithas Thomas Pennant
Cadeirydd: Norman Closs Parry
01352 711036

Ann Williams 
Telynores achlysuron arbennig
01352 753031

Ceinwen Stuart
Canu’r delyn

Côr Glan Alun
Côr cymysg
01352 759274

Côr Meibion Trelawnyd
Vince Roberts
01745 730059

Desert Rhythms
Perfformiadau chwedlau theatraidd i blant
01352 750251

Eisteddfod Treuddyn
Ysg. Ceiwen Parry 01352 771333

Rhiannon Ellis
Canu’r piano mewn achlysuron arbennig; gwersi piano
01352 756828

Pen Tennyn
Band Gwerin
01352 751780

Côr Meibion y Fflint
01352 711705 / 01352 732122

Cymdeithas Trelawnyd

Dawnswyr Delyn
Dawnsio Gwerin a Chlocsio Cymreig
01352 756606

 

 

Siop y Siswrn
Yr Wyddgrug
Llyfrau, Crefftau ac Oriel Luniau
01352 753200
www.siopysiswrn.com

Siop Fferins Spavens
Yr Wyddgrug
01352 752695

Gwinology
Yr Wyddgrug
01352 751080

Huws-Gray Fitlock Ltd
Masnachwyr Deunydd Adeiladu
01352 732131

SG Brickwork 
Adeiladwyr
07979 366483

Carl Renshaw
Plastrwr a Llechwr
01352 732057

Andrew Burgess
Gosod carpedi
07929 011360

Jac y Plymar 
01352 751326
07788778684

Menter a Busnes
e-bost
www.menterabusnes.co.uk

Alun Lewis
Ymgynghorwr Busnes a Chyfrifon
07790 345509
e-bost

Hill a Roberts
Cyfrifwyr
01352 700086
e-bost

Banciau HSBC
Y Fflint, Yr Wyddgrug, Treffynnon
08457 404404

Undeb Credyd Sir y Fflint Gyfan Cyf.
01352 715555

Undeb Amaethwyr Cymru
01352 758151

Gardners
Cyfrifwyr Siartiedig Dwyieithog
Treffynnon
01352 710 216
e-bost
www.gardnersaccountants.co.uk

Momentwm 
Cwmni Cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a threfnu digwyddiadau
01352 754212
e-bost
www.momentwm.com

Medwyn Roberts
Cysylltiadau Cyhoeddus
01745 710333

Laura Edwards - Datgan
01352 754011
07958 716489
www.datgan.co.uk

R H Gray Morris
01352 756872

Alton Murphy
01352 750250

Parc Beaufort
New Brighton
01352 758646

Plas Hafod
Gwernymynydd
01352 700177

Menter Iaith Sir y Fflint
Hyrwyddo’r Gymraeg yn Sir y Fflint
01352 744040

Delyn Locksmiths 
Saer Clo 
01352 716056
07977 594707 
e-bost
www.delynlocks.com 

Inc Pinc – Cardiau Cyfarch Cymraeg 
07977 594707

Atgyweiriwr Ffenestri Gwydr Dwbl
0845 2570917

Enys Evans
Therapydd Atgyflenwol
01352 720975
07778 288156
e-bost

fymabi
Cynllunio a chynhyrchu dillad babi
01352 840126
www.fymabi.co.uk

goffoto
Celfyddyd Gain / Ffotograffiaeth
01352 755299
e-bost

Take a Break Catering
001745 560171
e-bost

Carem Landscapes
Garddwr Tirwedd,
01352 781116
07795295418
e-bost

Menter Iaith Sir y Fflint
Hyrwyddo’r Gymraeg yn Sir y Fflint
01352 755614
e-bost

J Wyn Dunn Security 
e-bost
01352 732708

Raytec 
Ymgynghorydd/Aseswr Buddsoddwyr Mewn Pobl
01352 757492
e-bost

ACtif 24/7
Cwmni Hyfforddi Chwaraeon
07717676796
www.actif247.co.uk
e-bost


Fframwaith
Fframiwr Lluniau
Mike Griffiths
01352 750242

Clwyd Theatr Cymru
01352 756331
www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Cwmni Theatr Clwyd
01352 756331
Ffacs 758323

Cwmni Theatr Outreach
01352 756331 est. 298

Radio Clwyd (BBC)
01352 700367
Ffacs 759821

 • Y Fflint

 • Yr Wyddgrug

 • Bagillt

 • Treffynnon

Cysyllter â Menter Iaith Sir y Fflint

Cangen Merched y Wawr
Treffynnon: 01352 710445
Yr Wyddgrug: 01352 755238
Clwb Gwawr Fama: 07801 099786

Urdd Gobaith Cymru
Swyddfa: 01352 744048

Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Cymru, Bangor
Tŷ Pendre 01352 756080

Popeth Cymraeg
01352 744058

Cangen Cyfeillion Plas Tan-y-Bwlch, Maentwrog
01352 754458
e-bost

Cangen Cymdeithas Ffynhonnau Cymru
01352 754458
e-bost

Cell Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
e-bost
www.cymdeithas.org

 

Clybiau Ffermwyr Ifanc
Swyddfa Clwyd: 01978 790403
Llaneurgain
Cilcain
Chwitffordd
Treuddyn

Cymdeithas Edward Llwyd (Naturiaethwyr)
Iwan Roberts, 01824 703906

Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a’r Cyffiniau 2007
Ffôn: 0845 122 2003
ffacs: 01352 752316
e-bost

Gefeilldref Treffynnon: St Gregoire, Llydaw

Gŵyl Cadi Ha
Menter Iaith Sir y Fflint 01352 744040

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr
01352 756672

 


LLYFRGELLOEDD

Llyfrgell Y Fflint 01352 703737

Llyfrgell Treffynnon 01352 713157

Llyfrgell Yr Wyddgrug 01352 754791


MUDIAD YSGOLION MEITHRIN

Swyddfa Fflint / Maelor: 01978 354874
Aston: Ruth Smith, Meithrin / Ti a Fi 01244 815304
Bagillt: Lesley Riordan, Ti a Fi
Bwcle: Iona Lynne Pritchard, Ti a Fi 01352 753905
Cei Connah: Claire Randles, Ti a Fi
Fflint: Kathleen Davies, Ti a Fi
Fflint (Maes y Coed):Ceinwen Owen, Meithrin, 07950 716432
Garden City: Claire Messham, Meithrin / Ti a Fi 01244 544560 
Gwenffrwd: Simone Owen, Meithrin 07986 259441 
Mornant: Michelle Brooks-Jones, Meithrin / Ti a Fi 07909 652958
Terrig: Glenys Ann Jones, Meithrin / Ti a Fi 01352 753173
Treffynnon: Simone Owen, Meithrin / Ti a Fi 01352 717904 
Yr Wyddgrug: Deborah Birch, Meithrin / Ti a Fi 07969 654792
Glanrafon (W): Delyth Messum, Meithrin, 07749 896867
Y Dreflan (W): Iona Lynne Pritchard   Ti a Fi, 01352 753906
Capel Bethesda (W): Marian Antrobus  Ti a Fi, 07792 946986


Urdd Gobaith Cymru

Swyddfa Fflint a Wrecsam: 01352 744047
Uwch Adran Yr Wyddgrug 01352 744047
Aelwyd Yr Wyddgrug 01352 744047
Adran Bityn 01745 560433
Adran Berthengam Ysgol Trelogan
Adran Yr Wyddgrug 01352 744047
Adran Y Fflint 01352 700005
Clwb Perfformio Sir y Fflint 01352 744047
Clwb Clocsio Garmon 01352 744047
Adran Treuddyn 01352 744047

 

Papur Fama
01352 756557
e-bost

Y Glannau
01745 570302
e-bost

Y Naturiaethwr 
01352 780689

Cynradd

 • Ysgol Croes Atti, Y Fflint
  01352 733335

 • Ysgol Mornant, Picton
  01745 560433

 • Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon
  01352 713158

 • Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug
  01352 700384

 • Ysgol Terrig, Treuddyn
  01352 770235

Uwchradd

 • Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug
  01352 750678

Colegau

 • Celyn - Coleg Garddwriaeth 
  01352 759172

 • Coleg Glannau Dyfrdwy
  01244 831531

A - Annibynwyr P - Presbyteriaid W - Wesleaid YS - Ysgol Sul ac oedfaon

Salem (A) Bagillt 
Muriel Davies 01352 744746

Pisgah (A) Penpyllan, 
Enid Jones, 3 Blaen y Coed Maes Glas, Treffynnon

Ebeneser (A) Rhes-y-Cae 
Ieuan ap Siôn 01352 780510 

Bryn Seion (A) Sychdyn 
Bethan Hughes 01352 756914

Bethel (A/YS) Yr Wyddgrug 
Rhiannon Jones 01244 545298 
(Parch. Graham Floyd)

Ebenezer (A) Trelawnyd
Arwel Roberts 01745 590869

Gofalaeth Bro Treffynnon 
(Y Parchn. Huw a Nan Powell-Davies a’r Parch Susan M. Altree) 
Capel Penbryn – Eglwys Gymraeg Treffynnon (YS)
Geraint Jones 01352 713710

Wesleaid 
(Parch Susan Altree)

Sïon (W) Lloc
Gron Ellis 01352 713329

Cynfaen (W) Calcoed
Eilwen Thomas 01352 710103

Emaus (W dwyieithog) Y Fflint
Ann Cashmore 01352 715953

Bethel (W) Mynydd y Fflint 
Barbara Davies 01352 761218

Pendref (W) Yr Wyddgrug 
[Cyfarfod ym Methel (A)] 
Wyn Parry 01352 755561

Tabernacl (W) Pantymwyn
John J. Parry 01352 810294

Ebenezer (W) Treuddyn 
Maldwyn Roberts 01352 771260

Salem (W) Pentre Helygain 
Sylvia Thomas 01352 780100

Presbyteriaid 
Bethesda (P/YS) Yr Wyddgrug 
Hywyn Pritchard 01352 753905 
(Parchn. Huw a Nan Powell-Davies)

Carmel (P) 
Norman Closs Parry 01352 711036

Soar (P/YS) Nercwys 
Eirlys G. Roberts 01352 770296 
(Parchn. Huw a Nan Powell Davies)

Caersalem (P) Fflint 
Allington R. Jones 01352 761346 
(Parch Eifion G. Jones)

Nant y Fflint (P) ger Bagillt 
Menna Coleclough 01352 780271

Gwynfa (P/YS) Penyffordd
Myra Williams 01745 560833

Y Berthen (P/YS) Licswm 
Elfed Huw Evans 01352 780492 
(Parch. Elfed ap Nefydd Roberts)

Capel y Rhos (P/YS) Treuddyn 
Mary E. Roberts 01352 770219 
(Parch Eirlys M. Gruffydd)

Y Gad (P/YS) Cilcain

Edward Williams 01352 740998
(Parch Eirlys M. Gruffydd)

Bethesda (P) Y Waun
Idris W. Davies 01352 752665
(Parch Eirlys M. Gruffydd)

Bethel (P/YS) Caerwys 
Huw Ll. Jones 01352 720886
(Parch Brian Huw Jones)

Nasareth (P) Trelawnyd
Meurig Royles 01745 520254
(Parch Brian Huw Jones)

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Rhif Ffôn: 01352 744040
E-bost - cliciwch yma

Dilynwch ni ar 'Twitter'

Ychwanegwch ni ar 'Facebook'

Swyddogion

Staff Cyflogedig

Prif Swyddog -  Gill Stephen - Symudol - 07971046005

Swyddog Cyfathrebu - Rhian Davies (Rhan Amser)

Swyddog Datblygu’r Gymraeg -Emma Lloyd

Swyddog Busnes - Ffion Witham (Rhan Amser)

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth